Fikirlerinizi koda dönüştürüyoruzWe transform your ideas into code

İlaç endüstrisi, tıp dernekleri başta olmak üzere; sağlık, otomotiv, telekomünikasyon ve finans sektöründen birçok kurum ve kuruluş için, özel mobil yazılımlar ve web çözümleri hazırlıyoruz. Bizimle çalışan paydaşlarımızın zorlu sorunlarına pratik çözümler geliştirirken, fikirlerinizi ihtiyaçlar doğrultusunda koda dönüştürerek, çözüm üretmeyi hedefliyoruz. We prepare specialized mobile software and web solutions for many institutions and organizations from health, automotive, telecommunication and finance sectors primarily being the pharmaceutical industry and medical associations. While developing practical solutions for challenging problems of our stakeholders, we aim to produce solutions by transforming your ideas into codes in line with needs.

Mobil UygulamaMobil Application

iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlara özel mobil yazılım ve tasarım çözümleri sunuyoruz. We offer specialized mobile software and design solutions for devices with iOS and Android operating systems.

Web

Web sitesi ve Micro Web sitesi tasarımlarında; yaratıcılık, görsel özgünlük ve kaliteyi temel alarak, sizler için fark yaratan web siteleri tasarlıyoruz. Regarding the Website and Micro Website designs; we design web sites that make a difference for you, based on creativity, visual authenticity and quality.

E-ÖğrenmeE-Learning

LMS alt yapı desteği, sade ve şık ara yüzler, kolay kullanım seçenekleriyle, her platformda iletişimin ve eğitimin geliştirilmesine katkı sağlayan, sürdürülebilir yazımları hizmetinize sunuyoruz. We offer sustainable software that contribute to the development of communication and training on every platform with LMS infrastructure support, simple and elegant interfaces and user-friendly options.

Aynı zamandaIn additionHasta Kayıt ve Takip Yazılımları Patient Record and Follow-up Software

Doktor ve Eczacılara Özel İhtiyaç Analizi ve Yazılım Geliştirilmesi Special Needs Analysis and Software Development for Doctors and Pharmacists

Hasta ve Hasta Yakınlarına Özel İhtiyaç Analizi ve Yazılım Geliştirilmesi Special Needs Analysis and Software Development for Patients and Patient RelativesSatış Kadrolarına Özel İhtiyaç Analizi ve Yazılım Geliştirilmesi Special Needs Analysis and Software Development for Sales Staff

Pazarlama Ekiplerine Özel İhtiyaç Analizi ve Yazılım Geliştirilmesi Special Needs Analysis and Software Development for Marketing Teams

Eğitim Departmanlarına Özel İhtiyaç Analizi ve Yazılım Geliştirilmesi Special Needs Analysis and Software Development for Training Departments

Özgün fikirler, fark yaratan projeler Original ideas, projects that make difference

Paydaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, mobil ve web tabanlı sürdürülebilir yazılımlar oluşturuyoruz. Sade, yaratıcı, kaliteli ve ihtiyaca yönelik özel çözümler barındıran projelerimizden bazıları şunlardır: By properly analyzing the needs of our stakeholders, we create mobile and web-based sustainable software. Following are some of our projects including simple, creative, quality and tailored solutions:

DetayDetail
DetayDetail
DetayDetail
DetayDetail
DetayDetail

Notifica'yı gördünüz mü? Did you see Notifica?

Notifica, merkez ve saha kadroları ya da yönetim ve çalışan kadroları arasındaki anlık eğitim ve iletişim ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş mobil aplikasyondur. Notifica is a mobile application developed for immediate training and communication needs between headquarters and field staff or between management and employees.

Zengin İçerik Gönderme ÖğeleriRich Content Submission Elements

Notifica ile video, ses, okuma metni, soru, anket, geribildirim, etkinlik hatta kısa mesaj bile gönderebilirsiniz. With Notifica, you can send video, audio, text, questions, surveys, feedback, events, and even text messages.

Sınırsız KullanıcıUnlimited Users

Notifica içerisinde hem yöneticiler hem de kullanıcılar için herhangi bir kullanıcı sayısı sınırlaması yoktur. There is no limit on the number of users for both administrators and users within Notifica.

Kapsamlı RaporlamalarComprehensive Reports

Yöneticiler gönderdikleri içeriklere ait kullanıcı raporlarına Notifica Yönetim Paneli üzerinden anlık olarak erişebilecekler. Administrators can instantly access user reports for contents they submit via Notifica Management Panel.

Detaylı Bilgi için Notifica Sitesini Ziyaret Edin Visit the Notifica Website for More Information

Her referans bizim için eşsiz Each reference is unique for us.

Codea’yı tanımak / biz kimiz? Getting to know Codea / who we are?

Sektörde geçirdiğimiz uzun yıllar ve edindiğimiz büyük tecrübelerden sonra, 2016 yılının ilk çeyreğinde, fark yaratan yeni bir atılım yapmak amacıyla Codea’yı kurduk. After spending many years in the industry and with great experiences that we have gained, we founded Codea in the first quarter of 2016 in order to make a new breakthrough.

Geçmişten gelen ajans tecrübemizin de bize sağladığı katkılarla; sağlık sektörü ve tıp dernekleri başta olmak üzere; enerji, eğitim, finans, bilişim FMCG ve perakende gibi farklı sektörlerde yer alan birçok kurum ve kuruluşa, ihtiyaçları doğrultusunda dijital tabanlı projeler geliştirerek, çözüm ortaklığı yapmaya başladık. With the contributions of our past agency experience ; we have started to make solution partnership by developing digital based projects in the line with the needs of many institutions and organizations from different sectors such as energy, training, finance, IT, FMCG and retail primarily being the health sector and medical associations.

Görsel özgünlük ve kaliteyi temel alan, çözüm odaklı projeler tasarlayan, genç ve dinamik bir ekibiz. We are a young and dynamic team that designs solution-oriented projects based on visual authenticity and quality.

Codea Dijital Çözümler, ihtiyaçlarınıza özel
proje fikirleri geliştirir, yazılıma dönüştürür.
Codea Digital Solutions, develops tailored project ideas and transforms them into software

Bize UlaşınContact Us

İletişim Bilgileri Contact Informations

Meşrutiyet Mh. Hacı Mansur Sk.
No:16A K:2 D:7 34363
Nişantaşı / Şişli / İstanbul

TelefonPhone

+90 (212) 983 42 32
+90 (533) 634 40 08

E-postaE-mail

info@codeadijital.com

Bize UlaşınContact Us

Aşağıdaki iletişim formunu kullanarak da bize kolayca erişebilirsiniz.